După un scenariu propriu, desenez cadru cu cadru (story board),  decupez și  montez filme, mesaje exprimate cinetic dintr-o răsuflare cu har divin  în timp real pentru o percepție în direct. În acest postmodernism am o reacție anti-suprarealistă și mă regăsesc  în cinetismul unei arte optice, („op- art”  semnat Josef Alberts) ca o întregire a staticului în dinamic. Am mixat unitar scenariul, scenografia și regia într-o pictură a percepțiilor în timp real, o regie arhitecturală  clădită cu lumină în nisip și culoare.

Nu vreau șocuri emoționale (excedentul lor este distructiv), aș vrea doar să fiți părtași la o machetă scenografică realizata sub ochii tuturor materializată într-un film unde pictura se apropie de sculptură și vizualul susține mitul lui Pigmalion, o dovadă clară a sincretismului.

Această premieră absolută o dedic  Festivalul  Internațional de Film Eco de la Băile Felix.