După un scenariu propriu, desenez cadru cu cadru (story board),  decupez și  montez filme,

mesaje exprimate cinetic dintr-o răsuflare cu har divin  în timp real pentru o percepție în direct.

În acest postmodernism am o reacție anti-suprarealistă și mă regăsesc  în cinetismul unei arte optice,

( „op- art”  semnat Josef Alberts) ca o întregire a staticului în dinamic.

Am mixat unitar scenariul, scenografia și regia într-o pictură a percepțiilor în timp real, o regie

arhitecturală  clădită cu lumină în nisip și culoare.

Nu vreau șocuri emoționale ( excedentul lor este distructiv), aș vrea doar să fiți părtași la o machetă

scenografică  construită  sub ochii tuturor materializată intr-un film unde pictura se apropie de sculptură

și vizualul susține mitul lui Pigmalion, o dovadă clară a sincretismului.

Această premieră absolută o dedic  Festivalul  Internațional de de Film Eco de la Băile Felix.

KINE OPTICAL ART, KOP